𝑳’𝒂𝒄𝒒𝒖𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒏𝒆 π’“π’†π’”π’Šπ’”π’•π’†π’π’›π’‚. 𝑳’𝒂𝒄𝒒𝒖𝒂 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆. 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 π’Šπ’Žπ’Žπ’†π’“π’ˆπ’Š 𝒖𝒏𝒂 π’Žπ’‚π’π’ 𝒏𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒄𝒒𝒖𝒂 π’”π’†π’π’•π’Š 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒆𝒛𝒛𝒂. 𝑳’𝒂𝒄𝒒𝒖𝒂 𝒏𝒐𝒏 Γ¨ 𝒖𝒏 π’Žπ’–π’“π’, 𝒏𝒐𝒏 𝒑𝒖ò π’‡π’†π’“π’Žπ’‚π’“π’•π’Š. 𝑽𝒂 𝒅𝒐𝒗𝒆 𝒗𝒖𝒐𝒍𝒆 𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒆 𝒆 π’π’Šπ’†π’π’•π’† 𝒍𝒆 π’”π’Š 𝒑𝒖ò 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒓𝒓𝒆. 𝑳’𝒂𝒄𝒒𝒖𝒂 Γ¨ π’‘π’‚π’›π’Šπ’†π’π’•π’†. 𝑳’𝒂𝒄𝒒𝒖𝒂 𝒄𝒉𝒆 π’ˆπ’π’„π’„π’Šπ’π’π’‚ π’„π’π’π’”π’–π’Žπ’‚ 𝒖𝒏𝒂 π’‘π’Šπ’†π’•π’“π’‚. 𝑺𝒆 𝒏𝒐𝒏 π’‘π’–π’π’Š 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒓𝒆 𝒖𝒏 𝒐𝒔𝒕𝒂𝒄𝒐𝒍𝒐, π’ˆπ’Šπ’“π’‚π’ˆπ’π’Š π’Šπ’π’•π’π’“π’π’. π‘ͺπ’π’Žπ’† 𝒇𝒂 𝒍’𝒂𝒄𝒒𝒖𝒂. (π‘΄π’‚π’“π’ˆπ’‚π’“π’†π’• π‘¨π’•π’˜π’π’π’…)

 

Dopo 77 giorni sono tornato nel mio elemento, e sono tornato a respirare.
È stato un momento atteso tanto, e proprio per questo l’ho goduto appieno.
È iniziato un nuovo countdown, ed oggi è stato il primo dei tanti giorni che porterà verso un nuovo obbiettivo..
SIAMO TORNATI!!

Add Your Comment